Bases

BASES DEL CONCURS “COM CANTA L’ESO 2023”


1- El concurs consisteix en triar als/les 10 participants que actuaran cantant en directe al “Com canta l’ESO 2023”, que es realitzarà dins de les activitats de nit de la Trobada Com sona l’ESO a Altea.

2- Podrà participar qualsevol alumn@ que participe en la Trobada “Com sona l’ESO 2023” amb el seu institut.

3- Per a participar caldrà omplir un formulari. Aquesta tasca la realitzarà únicament el professor/a de música coordinador/a de la Trobada a cada institut, i serà ell/ella qui emplenarà i enviarà aquest full a l'organització de la Trobada.

4- Podeu participar enregistrant un vídeo cantant qualsevol cançó amb l’acompanyament d’un Karaoke ó amb l’acompanyament d’un piano, guitarra o altre instrument. La participació és individual.

5.- El vídeo es pot enregistrar utilitzant una càmera de vídeo, mòbil, webcam...

6- El vídeo haurà d'estar necessàriament penjat a la xarxa, podent utilitzar-se youtube, vimeo, o qualsevol altre servei d'allotjament de vídeos. Recomanem que, en el moment de penjar el vídeo a Internet, es desactive l'opció de posar comentaris.

7- És fonamental enviar l’enllaç al vídeo (http://....) en la fitxa quan es realitze l’inscripció.

8- El 28 de febrer de 2023 serà la data límit per inscriure’s (recordeu que qui fa la inscripció és la/el profe responsable).

9.-Els vídeos es publicaran al blog comcantaleso.blogspot.com a mesura que es vagen rebent.

10- Els/les 10 finalistes interpretaran “en directe” la mateixa cançó que han enregistrat acompanyats/des d’una banda de músics professionals.

11- El professorat serà el responsable d’arreplegar i guardar el full d’autorització corresponent als drets d'imatge. Una vegada es confirme que tot està correcte, el/la participant quedarà acceptat/da.

12- Si teniu dubtes i/o preguntes sobre aquest concurs, dirigiu-se al vostre professor/a. Ells us ajudaran o contactaran amb l’organització de la Trobada per fer qualsevol consulta.

13.- L’organització designarà un jurat encarregat de triar els 10 finalistes. El veredicte del jurat no es pot apel·lar. L’organització de la Trobada COM SONA L’ESO es reserva el dret a modificar alguna de les bases en qualsevol moment.


Qualsevol dubte, es poseu en contacte en nosaltres.

Salut, companyia!!!!