Bases

BASES DEL CONCURS “COM CANTA L’ESO 2021”

1.-L'alumnat (i també el professorat!) pot enregistrar en àudio i vídeo un «COVER» de qualsevol de les cançons que formaran part del disc «LA LÍNIA INVISIBLE». Podrà participar qualsevol alumn@ o profe d'un institut que participe en la Trobada “Com sona l’ESO 2021”.

2.-Podem utilitzar la base de les cançons o acompanyar-se d’algun instrument.

3.-Per a enviar la inscripció caldrà omplir aquest formulari d'inscripció. Aquesta tasca la realitzarà únicament el professor/a de música coordinador/a de la Trobada al vostre institut, i serà ell/ella qui emplenarà aquest formulari amb les vostres dades.

4.-El vídeo haurà d'estar necessàriament penjat a la xarxa, podent utilitzar-se youtube, vimeo,  o qualsevol altre servei d'allotjament de vídeos. Recomanem que, en el moment de penjar el vídeo a Internet, es desactive l'opció de posar comentaris.

5.-És fonamental enviar l’enllaç al vídeo (http://....) en la fitxa quan es realitze l’inscripció.

6.-Fins el 30 d'abril  es rebran els vídeos participants. Els vídeos es publicaran al blog comcantaleso.blogspot.com a mesura que es vagen rebent.

7.-És obligatori tindre emplenat i signat el full de drets d'imatge de l'alumnat participant. Aquesta autorització no cal que ens l'envieu, cada profe es fa responsable i la guarda.

8.- Animeu-se i participeu!!!